Inžiniering a stavebný dozor

Ing. Ľubica Forišová

Stavebný dozor s odborným zameraním - pozemné stavby

Inžiniering - zabezpečenie podkladov pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, resp. kolaudačného rozhodnutia v lokalite Pezinok a okolie, Senec Vypracovanie výkazu výmier a vyhotovenie rozpočtu stavebných prác podľa projektovej dokumentácie

Znalecký posudok v odvetví - Odhad hodnoty nehnuteľností